Giáo trình Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp với mục tiêu là Phân tích được nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp. Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật.