Giáo trình Khí cụ điện - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Giáo trình Khí cụ điện được biên soạn gồm 4 phần với các nội dung: lý thuyết cơ bản của khí cụ điện, tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp; giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp, một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển vận hành. Mời bạn đọc tham khảo.