Giáo trình Khí cụ điện (Nghề: Điện công nghiệp)

Giáo trình Khí cụ điện nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần thiết về khái niệm, cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng, nắm được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách sữa chữa một số khí cụ điện cơ bản nhằm ứng dụng có hiệu quả trong ngành nghề của mình.