Giáo trình Kỹ thuật điện

Giáo trình Kỹ thuật điện được biên soạn trên cơ sở các kiến thức lý thuyết cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn và dễ hiểu, chủ yếu đi sâu vào kỹ năng tính toán, giới thiệu các ví dụ tính toán giúp cho người học có thể tự học thuận tiện. Nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Mạch điện một chiều; Chương 2: Điện từ và cảm ứng điện từ; Chương 3: Mạch điện xoay chiều hình sin.