Giáo trình Kỹ thuật điện tử (Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí)

Giáo trình Kỹ thuật điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Các linh kiện điện tử thụ động cơ bản và ứng dụng; Linh kiện điện tử bán dẫn rời rạc và ứng dụng; Linh kiện điện tử bán dẫn tích hợp (IC). Mời các bạn cùng tham khảo!