Giáo trình Kỹ thuật đồ họa máy tính

Nội dung giáo trình tập trung vào các vấn đề chính trong 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về đồ họa máy tính; chương 2 - Đồ họa 2 chiều; chương 3 - Đồ họa 3 chiều; chương 4 - Các hệ màu; chương 5 - Các kỹ thuật đồ họa trong bộ Công cụ Adobe After Effect. Mời các bạn cùng tham khảo!