Giáo trình Kỹ thuật lưới điện

Nội dung của cuốn giáo trình Kỹ thuật lưới điện bao gồm 5 chương, trang bị cho người học các kiến thức về lưới điện như sau: Chương 1: Tổng quan về lưới điện; Chương 2: Tham số cơ bản của lưới; Chương 3: Tổn thất điện áp trong lưới điện; Chương 4: Tổn thất công suất, điện năng trong lưới điện; Chương 5: Chọn tiết diện dây dẫn trong lưới điện.