Giáo trình Kỹ thuật số - Nghề: Cơ điện tử

Nội dung giáo trình gồm có giới thiệu về đại số Bool và các cổng logic, phần tử cơ bản của các mạch số; lắp ráp một số mạch đếm sử dụng các Flip-Flop; đi vào các loại mạch dồn kênh, phân kênh và mạch đếm hiển thị bằng led 7 đoạn.