Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa máy tính

Tham khảo "Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa máy tính" có cấu trúc gồm 8 bài với các nội dung như sau: các thành phần chính của máy tính, quy trình khởi động máy, quy trình kiểm tra trước khi sữa chữa máy tính, ROM BIOS, bộ xử lý trung tâm và chipset, bo mạch chính, bộ nhớ trong, thiết bị I/O.