Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ - NXB Giáo dục

Giáo trình kỹ thuật sửa chữa ôtô, máy nổ - NXB Giáo dục được biên soạn gồm 15 có nội dung chính trình bày về: Khái quát về ôtô, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, các hệ thống cung cấp nhiên liệu qua động cơ đốt trong, các cơ cấu chính và hệ thống bôi trơn, làm mát động cơ, hệ thống truyền động của ôtô,...