Giáo trình Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Giáo trình Lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế biên soạn cho đối tượng là sinh viên hệ cao đẳng nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và TBA có điện áp từ 110 kV trở xuống, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công nhân ngành điện, kỹ sư điện và những người quan tâm đến vấn đề lắp đặt trạm biến áp phân phối. Giáo trình bao gồm 15 bài trình bày những kiến thức cơ bản về các bản vẽ phục vụ thi công, khảo sát hiện trường, phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị thi công và sử dụng được trong thực tế sản xuất, trình tự thi công lắp đặt đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế.