Giáo trình Mô đun Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa

Giáo trình Mô đun Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa có nội dung gồm 7 bài: Bài 1 trình bày về tổng quan chung về ô tô, bài 2 trình bày về khái niệm và phân loại động cơ đốt trong, bài 3 trình bày về nguyên lý làm việc động cơ 4 kỳ và 2 kỳ, bài 4 trình bày về động cơ nhiều xilanh, bài 5 trình bày về nhận dạng sai hỏng và mài mòn của chi tiết, bài 6 trình bày về phương pháp sửa chữa và công nghệ phục hồi chi tiết bị mài mòn, bài 7 trình bày về làm sạch và kiểm tra chi tiết.