Giáo trình PLC cơ bản (Ngành: Điện công nghiệp)

Nội dung của giáo trình được biên soạn với thời lượng 90 giờ phù hợp với giảng dạy tích hợp bao gồm các bài sau: Giới thiệu chung về PLC; Cài đặt và sử dụng phần mềm Step7 Microwin V4.0; Kết nối PLC S7-200 với thiết bị ngoại vi; Đấu lắp mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc đảo chiều có giới hạn hành trình; Đấu lắp mạch điện khởi động y - ∆ động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc.