Giáo trình Quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV

Giáo trình Quản lý vận hành trạm biên áp 110 kV được biên soạn cho đối tượng là sinh viên hệ Cao đẳng. Giáo trình được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức kỹ năng trong giáo trình có trình tự logic chặt chẽ. Bao gồm những kiến thức cơ bản về thiết bị quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV, phương pháp sử dụng thiết bị và ứng dụng trong thực tế sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 9 bài.