Giáo trình Thí nghiệm Điện kỹ thuật - Trần Thị Hà

Giáo trình Thí nghiệm Điện kỹ thuật giúp người học nắm được các bài thí nghiệm cơ bản về định luật OHM, định luật KIRCHHOFF, điện trở đấu song song và nối tiếp, vô kế và phương pháp đo điện áp, ampe kế và phương pháp đo dòng điện, máy biến áp một pha và sự biến đổi dòng điện, chỉnh lưu một pha, sức điện động cảm ứng. Mời bạn cùng tham khảo.