Giáo trình Thí nghiệm Khí cụ điện

Giáo trình Thí nghiệm Khí cụ điện trình bày 6 bài thí nghiệm sau: xác định các loại sự cố trong khí cụ, contactor, CB; rờ le nhiệt, cầu chì; RCD - Thiết bị bảo vệ sự cố dòng rò, Sensor - Cảm biến, bảo vệ quá dòng, mất pha cắt shuntrip, điều khiển nhiệt độ.