Giáo trình Thực hành mạch điện cơ bản (Ngành:Công nghệ ô tô)

Giáo trình Thực hành mạch điện cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Hàn nối linh kiện điện, điện tử bằng mỏ hàn xung, mỏ hàn điện trở; Hàn thiếc bằng mỏ hàn đốt và đèn khò; Lắp mạch điện đèn sợi đốt; Lắp mạch điện đèn huỳnh quang; Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp;...