Giáo trình Thực tập tốt nghiệp - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp & sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Thực tập tốt nghiệp với mục tiêu chính là Khả năng vận dụng được kiến thức các môn học, mô đun trong chương trình đã học để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp nghề Khảo sát địa hình đạt kết quả và hiệu quả theo đề cương thực tập đã được duyệt. Khả năng tổ chức được quy trình sửa chữa và lắp ráp máy tính, thu thập được các kiến thức và kỹ năng thực tế về điện tử máy tính và lắp ráp cài đặt máy tính.