Giáo trình Thường thức cầu đường (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng)

Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn mới của nhà trường, tập thể giáo viên Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng đã biên soạn giáo trình môn học Thường thức cầu đường - trình độ cao đẳng, giáo trình này gồm những nội dung chính như sau: Chương 1 công trình cầu, chương 2 công trình đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.