Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành điện (Cao đẳng)

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành điện là một thử nghiệm nhằm giúp học sinh-sinh viên đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực nói trên thông qua tiếng Anh. Với mục tiêu giúp các bạn trình bày được các từ vựng, cấu trúc cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành điện: từ vựng; tên thiết bị, máy móc; nội quy, quy định…;