Giáo trình Toán cao cấp A2 (Phần đại số)

Giáo trình Toán cao cấp A2: Phần đại số cung cấp cho người học những kiến thức như: Số phức; Ma trận và định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Một số thuật toán tính gần đúng. Mời các bạn cùng tham khảo!