Giáo trình Trang bị điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp)

Giáo trình Trang bị điện 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện; Khái niệm về tự động khống chế truyền động điện; Mạch mở máy trực tiếp động cơ kđb ba pha rô to lồng sóc; Mạch mở máy gián tiếp động cơ kđb ba pha rô to lồng sóc; Mạch hãm dừng động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc;...Mời các bạn cùng tham khảo!