Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường: Phần 1

Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường giới thiệu toàn cảnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa công tác thiết kế công trình giao thông. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung: Tổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thông, đôi nét về các phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông, lựa chọn phần mềm dùng cho thiết kế công trình giao thông, chuyên biệt hóa phần mềm.