Giáo trình Vận hành một số máy thi công mặt đường liên quan

Giáo trình Vận hành một số máy thi công mặt đường liên quan với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được tác dụng và quy trình vận hành một số máy thi công mặt đường liên quan; Vận hành được các máy thi công mặt đường liên quan; Lựa chọn được các máy liên quan phù hợp với điều kiện thi công khác nhau; Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn.