Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2

Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ - Trình độ cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình chiếu trục đo, hình chiếu của vật thể, hình cắt - mặt cắt, bản vẽ thi công. Mời các bạn cùng tham khảo.