Giáo trình Vi mạch số lập trình

Giáo trình vi mạch số lập trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy, trò trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Nội dung giáo trình được phát triển dựa trên chương trình đào tạo mô đun vi mạch số lập trình, nghề Điện tử công nghiệp. Nội dung giáo trình bao quát toàn bộ chương trình đào tạo đồng thời hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp cho người học. Dạy học tích hợp được lựa chọn trong giáo trình nhằm tạo ra các tình huống liên kết tri thức các môn học, đó là cơ hội phát triển các năng lực của sinh viên.