Mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng - Bộ lao động thương binh xã hội

Mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng có nội dung trình bày về hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí), sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí, sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện (kiểu màng bơm), sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của,...