• Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Active Directory: Nhóm người dùng (Group) cung cấp cho học viên những kiến thức giới thiệu về nhóm, phạm vi nhóm, kế hoạch tạo nhóm, quản lý nhóm, bốn kiểu nhóm mặc định, nhóm lồng nhau, kế hoạch tạo nhóm, xác định các thành viên của nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   33 p vcmi 18/02/2022 22 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách nhóm, các thiết lập chính sách nhóm, trình tự xử lý chính sách nhóm, thừa kế chính sách nhóm, backup và Restore GPO, tập tin ADM và ADMX, trung tâm lưu trữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p vcmi 18/02/2022 22 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị và bảo trì mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về hỗ trợ khách hàng - hepldesks, dự phòng – backup, tính bắt buộc của hệ thống hướng dẫn, xây dựng hệ thống hỗ trợ phục vụ 24/7, phần mềm hỗ trợ khách hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p vcmi 18/02/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS)

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị dịch vụ tên miền (Domain name system - DNS) cung cấp cho học viên những kiến thức về DNS là gì, vai trò máy chủ DNS, cơ sỡ dữ liệu của DNS, cài đặt và cấu hình DNS, tên miền DNS – tổ chức, tổng quan về hệ thống không gian tên miền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p vcmi 18/02/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị Web Server và FTP Server cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về máy chủ Web, tổng quan về Internet Information Services (IIS), cài đặt và cấu hình dịch vụ web, tổng quan về FTP, cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p vcmi 18/02/2022 16 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Network Managerment cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý mạng là gì, hệ thống quản lý mạng, kiến trúc và mô hình quản lý mạng OSI, các chức năng chính của hệ thống quản lý mạng OSI, đối tượng quản lý, các giai đoạn quản lý mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p vcmi 18/02/2022 14 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain cung cấp cho học viên những kiến thức về giám sát Active Directory, quản trị cơ sở dữ liệu Active Directory, Active Directory Recycle Bin, sao lưu và khôi phục AD DS và Domain Controllers,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   23 p vcmi 18/02/2022 15 0

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây

  Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Cơ bản về điện toán đám mây cung cấp cho học viên những kiến thức về cơ sở hạ tầng đám mây, các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây, ngăn xếp đám mây, các loại điện toán đám mây, các mô hình dịch vụ phần mềm, máy chủ dạng Blade và hộp chứa Blade,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   58 p vcmi 18/02/2022 17 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Bộ giao thức Internet TCP/IP, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức IPv4; Giao thức IPv6; Giao thức TCP; Giao thức UDP; Hệ thống phân giải tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 18/02/2022 15 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Giới thiệu các mô hình lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình mạng; Giao thức Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 18/02/2022 16 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 MFC Socket cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu MFC Soket; CSocket; CAsyncSocket. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p vcmi 18/02/2022 15 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Trương Đình Huy

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Windows Socket, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc; Đặc tính; Lập trình WinSock; Các phương pháp vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vcmi 18/02/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số