• Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 4 Mạch khuếch đại thuật toán cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; đặc tuyến làm việc; phương pháp phân tích Op-amp; các mạch ứng dụng Op-amp; mạch khuếch đại không đảo; mạch đệm; mạch khuếch đại cộng đảo dấu; mạch tích phân;...

   13 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 3 Transistor lưỡng cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo và ký hiệu; các chế độ hoạt động của transistor BJT; mạch khuyếch đại E chung; mạch khuyếch đại B chung; phân cực BJT; các mạch phân cực BJT;...

   27 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 2 Diode và các mạch ứng dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: Diode chỉnh lưu; mô hình tương đương; các loại diode; ứng dụng của diode chỉnh lưu; mạch xén;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Tường

  Bài giảng Điện tử cơ bản: Chương 1 Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thể Silicon; Lỗ trống và sự tái hợp; Bán dẫn tinh khiết – loại i; Bán dẫn loại n; Bán dẫn loại p; hiện tượng đánh thủng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Bộ đếm (ThS. Nguyễn Thanh Sang) cung cấp cho học viên những kiến thức về bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters); bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters); thanh ghi (Register);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop cung cấp cho học viên những kiến thức về chốt S-R (Set-Reset latch); chốt D (Data latch); Flip-flop D (Data); Flip-lop T (Toggle); Flip-flop S_R(Set_Reset); Flip-Flop J-K;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder); mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học cung cấp cho học viên những kiến thức về một số mạch logic tổ hợp thông dụng; thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh cung cấp cho học viên những kiến thức về mạch logic số; thiết kế một mạch số; bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh); cổng XOR/XNOR;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số boolean và các cổng logic cung cấp cho học viên những kiến thức về cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng Logic NAND và NOR; đại số Boolean;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số cung cấp cho học viên những kiến thức về giới thiệu các hệ thống số; chuyển đổi giữa các hệ thống số; biểu diễn số nhị phân; biểu diễn số có dấu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho học viên những kiến thức về những đặc điểm của số (digital features); qui trình thiết kế số (digital design processing); các loại chip số; những thuật ngữ của số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vcmi 26/06/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số