• Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 3: Sử dụng công cụ OLAP trong khai phá dữ liệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan chung SQL server analysis service; xây dựng OLAP Cube; xây dựng Report;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vcmi 26/06/2022 6 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 2: Tiền xử lý và Tổ chức dữ liệu kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn mẫu, làm sạch dữ liệu, tích hợp và biến đổi dữ liệu; tổ chức và cài đặt kho dữ liệu (Data warehouse), tổ chức và cài đặt Data Mart;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh

  Bài giảng Khai phá dữ liệu trong kinh doanh - Chương 1: Tổng quan về khai phá dữ liệu trong kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai phá dữ liệu; khái niệm kho dữ liệu; một số mẫu dữ liệu trong kinh doanh cần khai phá; tầm quan trọng của khai phá dữ liệu trong kinh doanh; quy trình khai phá dữ liệu trong kinh doanh;... Mời các bạn...

   21 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 6: Điều hành hoạt động kinh doanh mới. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: điều hành các công việc kinh doanh thường nhật; quản lý vận hành, điều phối công việc; học hỏi về quản trị doanh nghiệp; tổ chức công việc văn phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cân nhắc kế hoạch khởi sự; lựa chọn hình thức pháp lý; nhận biết trách nhiệm pháp lý; huy động các nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 4: Lập kế hoạch kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đánh giá thị trường; kế hoạch marketing và bán hàng; kế hoạch sản xuất, vận hành; tổ chức và quản lý nhân sự; kế hoạch tài chính; tóm tắt kế hoạch kinh doanh với mô hình Canvas;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 3: Ý tưởng kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tìm kiếm ý tưởng kinh doanh; quy trình hình thành ý tưởng; kỹ thuật hình thành ý tưởng kinh doanh; đánh giá ý tưởng kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 2: Đánh giá sự phù hợp của bản thân với lựa chọn khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lựa chọn khởi sự kinh doanh; đánh giá bản thân với tư cách là cá nhân khởi nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vcmi 26/06/2022 5 0

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 1: Nhận thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kinh doanh; khởi sự kinh doanh; môi trường khởi sự kinh doanh; các yếu tố đảm bảo kinh doanh thành công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vcmi 26/06/2022 4 0

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà người tham gia giao thông khu vực nông thôn, miền núi cần biết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vcmi 21/05/2022 17 0

 • Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Ebook Sổ tay an toàn giao thông dùng cho khu vực nông thôn - miền núi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trật tự an toàn giao thông ở khu vực nông thôn - miền núi ở nước ta; nhận biết một số hành vi nguy hiểm ở khu vực nông thôn - Miền núi cần phòng tránh khi tham gia giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vcmi 21/05/2022 14 0

 • Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 2

  Ebook Điều hành doanh nghiệp thật là dễ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Điều hành doanh nghiệp thật là dễ có cấu trúc phần còn lại: làm rõ công việc lãnh đạo quản lý, những nghiệp vụ do cảm hứng, tiền chẵn và tiền lẽ, tình yêu và kinh doanh, cùng những điều quan trọng khác,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p vcmi 21/05/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số