• Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 2 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ; kỹ thuật và quy trình chẩn đoán hệ thống máy tính điều khiển ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 - PGS.TS Đỗ Văn Dũng

  Giáo trình Hệ thống máy tính điều khiển ô tô: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống máy tính điều khiển điện tử; quá trình tự chẩn đoán và mã lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 1 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô là một tài liệu quan trọng cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho những nghiên cứu chuyên sâu về điều khiển tự động hệ thống treo, một hệ thống thường được trang bị trên các xe ô tô hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   73 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô: Phần 2 - TS. Lâm Mai Long

  Giáo trình Dao động và tiếng ồn ô tô gồm có 7 chương, với các nội dung chính như sau: Khái niệm chung; Các nguồn kích thích dao động; Đặc tính của các bộ phận trong hệ thống treo; Hệ dao động ô tô; Thí nghiệm về độ êm dịu chuyển động và phương pháp xác định các thông số cơ bản của hệ dao động ô tô; Dao động tần số cao và tiếng ồn;......

   44 p vcmi 25/11/2022 6 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 1 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về động cơ đốt trong và các thông số cơ bản; matlab cơ bản trong toán học và ứng dụng tính toán đặc tính động cơ; ứng dụng phần mềm esp mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vcmi 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong: Phần 2 - TS. Lý Vĩnh Đạt

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ứng dụng phần mềm advisor mô phỏng động cơ đốt trong; ứng dụng phần mềm engine analyzer pro tính toán mô phỏng động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p vcmi 25/11/2022 5 0

 • Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 1 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình thiết kế trang phục 1 là một trong những giáo trình quan trọng, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về thiết kế trang phục, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh, sinh viên ngành Công nghệ may và Thiết kế thời trang. Giáo trình được biên soạn chi tiết với 6 chương, hướng dẫn các phương pháp lấy số đo trên cơ...

   84 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế chuyền - điều chuyền được biên soạn dựa trên những kiến thức cơ bản về công nghệ may và các kiến thức thực tiễn được tiếp cận từ thực tế sản xuất tại các công ty may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình có các nội dung cơ bản về phương pháp xây dựng quy trình may, các phép tính toán thiết kế chuyền, các...

   115 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp (Ngành/Nghề: Công nghệ may – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp trình bày những kiến thức về cách thiết kế bộ rập cơ bản, sử dụng rập cơ bản phát triển sản phẩm theo tài liệu kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Giáo trình Thiết kế rập công nghiệp đƣợc biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ đại học - cao đẳng, cho học viên các...

   108 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế thời trang trên máy tính gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Lý thuyết căn bản về phần mềm Illustrator; Chương II: Bài tập ứng dụng thiết kế thời trang trên phần mềm Illustrator. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   112 p vcmi 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thí nghiệm vật liệu dệt (Ngành Công nghệ sợi, dệt – Trình độ Cao đẳng) gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương I chọn mẫu và đánh giá kết quả thí nghiệm; chương II thí nghiệm chung; chương III thí nghiệm xơ và sợi; chương IV thí nghiệm vải. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   70 p vcmi 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 2 (Ngành Thiết kế thời trang – Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế trang phục 2 gồm có 2 chương, trình bày các nội dung như: Phương pháp thiết kế áo veston nữ căn bản, phương pháp thiết kế áo veston nam căn bản và các dạng biến kiểu từ 2 sản phẩm trên. Giáo trình được biên soạn để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành Công nghệ may, Thiết...

   63 p vcmi 25/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số