• Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Cải tiến một số thuật toán heuristic giải bài toán clique lớn nhất

  Bài viết trình bày việc cải tiến hai thuật toán dạng heuristic giải bài toán clique lớn nhất; Các thuật toán cải tiến của chúng tôi dựa trên hai thuật toán heuristic hiệu quả hiện biết. Đã cài đặt và thực nghiệm các thuật toán này trên 78 bộ dữ liệu trong hai hệ thống dữ liệu thực nghiệm chuẩn DIMACS và BHOSLIB.

   9 p vcmi 21/01/2022 9 0

 • IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  IVA-EC: Giải pháp phân tích video thông minh dựa trên điện toán biên

  Bài viết đề xuất IVA-EC, một giải pháp phân tích video thông minh dựa trên các thuật toán học sâu (Deep learning) theo mô hình điện toán biên (Edge Computing). IVA-EC cho phép triển khai các ứng dụng AI như thành phố thông minh, giám sát giao thông thông minh, nhà máy thông minh, trực tiếp trên hạ tầng hệ thống camera giám sát sẵn có.

   9 p vcmi 21/01/2022 26 0

 • Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Một giải pháp nâng cao hiệu quả giải mã của các hệ mật đa trị và nhập nhằng MAS

  Bài viết trình bày việc thiết lập những kết quả mới cho phép phát triển một thuật toán giải mã hiệu quả cho các hệ mật MAS. Nhờ đó, thời gian giải mã dữ liệu trong các hệ mật này được giảm xuống mức tối thiểu.

   6 p vcmi 21/01/2022 4 0

 • Giám sát và đánh giá chất lượng trải nghiệm (QOE) cho ứng dụng Web

  Giám sát và đánh giá chất lượng trải nghiệm (QOE) cho ứng dụng Web

  Cung cấp chất lượng trải nghiệm (Quality of Experience –QoE) đáp ứng nhu cầu người dùng là yêu cầu rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Web. Nhiều thách thức đặt ra đối với giám sát và đánh giá QoE do vẫn chưa có một mô hình phù hợp cho định lượng QoE.

   10 p vcmi 21/01/2022 26 0

 • Phân loại web đồi trụy dựa vào văn bản và hình ảnh

  Phân loại web đồi trụy dựa vào văn bản và hình ảnh

  Nghiên cứu này tiếp cận theo phương pháp máy học để từ đó có thể phát hiện tự động những website chứa hình ảnh khiêu dâm và văn bản có nội dung đồi trụy. Cụ thể, sử dụng giải thuật SVM để phân lớp hình ảnh dựa vào phân loại màu da cải tiến và Naïve Bayes để phân lớp văn bản.

   9 p vcmi 21/01/2022 29 0

 • Phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet Web caching nhờ sử dụng mô hình mạng Petri có màu và thời gian ngẫu nhiên

  Phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet Web caching nhờ sử dụng mô hình mạng Petri có màu và thời gian ngẫu nhiên

  Bài viết này đưa ra phương pháp phân tích hiệu năng của kiến trúc Internet Web caching theo hướng tiếp cận dựa trên mạng Petri nhằm mục tiêu tối ưu hóa kiến trúc Internet Web caching để cải thiện tốc độ truy cập Web và sử dụng các dịch vụ đa phương tiện trên mạng Internet.

   9 p vcmi 21/01/2022 27 0

 • Một lược đồ thủy vân rỗng mới dựa trên các phép biến đổi DWT, DCT và SVD

  Một lược đồ thủy vân rỗng mới dựa trên các phép biến đổi DWT, DCT và SVD

  Bài viết đề xuất một lược đồ thủy vân rỗng mới sử dụng các phép biến đổi DWT (Discrete Wavelet Transform), DCT (Discrete Cosine Transform) và SVD (Singular Value Decomposition). Kết quả thử nghiệm cho thấy lược đồ đề xuất có độ phức tạp tính toán thấp và bền vững trước một số phép tấn công phổ biến, như thêm nhiễu, làm mờ, lọc trung bình, nén JPEG.

   9 p vcmi 21/01/2022 26 0

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống xác thực đa nhân tố cho website

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống xác thực đa nhân tố cho website

  Một trong những yêu cầu quan trọng của an toàn thông tin là xác thực danh tính của đối tượng được cấp quyền sử dụng các tài nguyên điện toán của hệ thống như truy nhập tài khoản, đọc và chỉnh sửa tài liệu đối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, hay thực hiện các giao dịch trực tuyến trong các hệ thống thương mại điện tử. Bài...

   7 p vcmi 21/01/2022 15 0

 • Đánh giá hiệu năng của thuật toán thay thế Web caching LRU-EXT cho internet Web caching sử dụng mạng tích hợp hàng đợi và Petri Net có thời gian

  Đánh giá hiệu năng của thuật toán thay thế Web caching LRU-EXT cho internet Web caching sử dụng mạng tích hợp hàng đợi và Petri Net có thời gian

  Web caching là việc lưu trữ bản sao của những tài liệu web sao cho gần với người dùng; Web caching là ứng dụng ở cấp độ routing và phần lớn băng thông dùng cho web với mục tiêu làm tăng tốc độ đường truyền và tốc độ truy cập web. Các kiến trúc Internet web caching cùng với các chính sách thay thế Web cache là những giải pháp quan trọng và không thể...

   14 p vcmi 21/01/2022 29 0

 • Một số kết quả mở rộng về phân loại S-hộp 4 Bit

  Một số kết quả mở rộng về phân loại S-hộp 4 Bit

  Trong bài báo này, giải quyết bài toán xác định toàn bộ lớp tương đương affine của các S-hộp 4-bit. Đầu tiên, dựa trên cách tiếp cận trong [1], chúng tôi xác định tất cả 302 lớp tương đương cho tập các S-hộp 4 bit bất kì. Sau đó, một số kết quả lý thuyết đưa ra nhằm giải quyết bài toán tìm số lượng của một lớp tương đương affine. Cuối...

   8 p vcmi 21/01/2022 17 0

 • Đề xuất thuật toán thay thế cache cho kiến trúc Internet Web caching của nhà cung cấp dịch vụ internet

  Đề xuất thuật toán thay thế cache cho kiến trúc Internet Web caching của nhà cung cấp dịch vụ internet

  LRU-EXT lưu trữ những nội dung web đã được loại bỏ khỏi web cache bởi thuật toán LRU vào một bộ nhớ cache mở rộng ngay trong thiết bị mạng. Trong quá trình sử dụng, những nội dung web này sẽ được lấy ra thay vì phải tìm kiếm ở các thiết bị khác cùng tầng mạng hoặc ở tầng mạng cao hơn. Việc đó giúp giảm thời gian đáp ứng yêu cầu của...

   7 p vcmi 21/01/2022 19 0

 • Khai phá dữ liệu web nhằm tối ưu hóa kênh phân phối trên internet

  Khai phá dữ liệu web nhằm tối ưu hóa kênh phân phối trên internet

  Hiện nay, internet đang phát triển một cách nhanh chóng và được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Hoạt động marketing cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Trong giới hạn bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu việc ứng dụng dữ liệu web được khai phá vào hoạt động phân phối trên internet...

   5 p vcmi 21/01/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số