• Chương trình dò tìm chuyển động của môi cài đặt trên FPGA

  Chương trình dò tìm chuyển động của môi cài đặt trên FPGA

  Bài viết trình bày mô hình mới sử dụng phần cứng để dò tìm chuyển động môi, cài đặt trên FPGA. Công cụ toán học ở đây kết hợp giải thuật phân cụm K-Means và giải thuật tìm đường đi ngắn nhất của Dijkstra.

   5 p vcmi 21/01/2022 25 0

 • Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java

  Phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java

  Bài viết tập trung nghiên cứu và phân tích các độ đo KNKT hướng đối tượng đề xuất việc áp dụng các độ đo phân tích khả năng kiểm thử chương trình hướng đối tượng Java.

   5 p vcmi 21/01/2022 24 0

 • Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

  Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới

  Bài viết giới thiệu thuật toán lập lịch mang tính kinh tế trong tính toán lưới sử dụng công cụ mô phỏng Grid dựa vào sự kiện rời rạc Java, gọi là GridSim. Một công cụ mô hình hoá và mô phỏng tài nguyên Grid, các user, các mô hình ứng dụng.

   6 p vcmi 21/01/2022 18 0

 • Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay

  Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay

  Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tìm hiểu về một số mô hình mạng nơ-ron nhân tạo để ứng dụng vào việc nhận dạng chữ số viết tay. Mô hình được lựa chọn là mô hình mạng nơ-ron nhân tạo đa lớp MLP (Multi-Layer Perceptron). Mô hình mạng nơ-ron này là một mô hình không quá phức tạp và phù hợp để ứng dụng vào nhận dạng chữ số viết tay.

   14 p vcmi 21/01/2022 51 0

 • Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Chữ ký số - mô hình ứng dụng và thuật toán

  Bài viết đề xuất một mô hình ứng dụng chữ ký số phù hợp cho đối tượng là các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính, doanh nghiệp,... mà ở đó các thông điệp, dữ liệu cần phải được chứng thực về nguồn gốc và tính toàn vẹn ở hai cấp độ: Thực thể ký và tổ chức (cơ quan, đơn vị, ...) mà thực thể ký là thành viên của nó. Đồng thời...

   8 p vcmi 21/01/2022 48 0

 • Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Dự đoán cấu trúc bậc hai RNA bằng sự kết hợp thuật toán di truyền và logic mờ

  Bài viết giới thiệu sự kết hợp giữa thuật toán GA với logic mờ (Fuzzy Logic). Từ thuật toán kết hợp này chúng tôi áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của các phân tử RNA (Ribonucleic Acid). Bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai mà chúng tôi đề cập dựa trên phương pháp nhiệt động lực học, với việc tìm cấu trúc bậc hai có năng lượng cực...

   10 p vcmi 21/01/2022 50 0

 • Hệ thống trả lời tự động tư vấn tuyển sinh sau đại học

  Hệ thống trả lời tự động tư vấn tuyển sinh sau đại học

  Bài viết trình bày một số kiến thức nền tảng có liên quan đến bài toán trả lời tự động, bao gồm: Phân loại ý định người dùng, trả lời tự động, máy đọc hiểu văn bản, học chuyển đổi, mô hình BERT và XLM.

   8 p vcmi 21/01/2022 59 0

 • Định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ end-to-end

  Định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ end-to-end

  Trong bài viết này đề xuất giải thuật định tuyến QoS sử dụng thông tin nội bộ đảm bảo trễ (Localized Delay-Constrained QoS Routing - LDCQR) kết hợp dự báo trễ (Delay Prediction – DP) đảm bảo chỉ tiêu trễ đầu cuối trong suốt thời gian tồn tại luồng lưu lượng với độ chính xác và cải thiện hiệu năng. Giải thuật LDCQR-DP được kiểm chứng thông qua...

   7 p vcmi 21/01/2022 25 0

 • Sử dụng học sâu trong bài toán xác định tâm làn đường cho các thiết bị tự hành

  Sử dụng học sâu trong bài toán xác định tâm làn đường cho các thiết bị tự hành

  Bài viết đề xuất một mô hình học sâu dựa trên kiến trúc mạng CNN để xác định tâm làn đường đối với các thiết bị tự hành, đảm bảo độ chính xác trong nhiều điều kiện môi trường về ánh sáng và địa hình; yêu cầu độ phức tạp tính toán thấp, dễ dàng xây dựng tập dữ liệu huấn luyện.

   10 p vcmi 21/01/2022 65 0

 • Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Cải tiến trọng số kết hợp kỹ thuật rút trích đa đặc điểm trong việc dò tìm những báo cáo lỗi trùng nhau

  Bài viết giới thiệu một mô hình đa đặc điểm kết hợp với sự cải tiến trọng số từ CFC (Class-Feature-Centroid) để phát hiện các báo cáo lỗi trùng nhau chính xác hơn. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trên ba kho phần mềm chứa lỗi lớn từ Firefox, Eclipse và OpenOffice. Kết quả cho thấy rằng kỹ thuật của chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn từ...

   7 p vcmi 21/01/2022 19 0

 • Một số phương pháp gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử

  Một số phương pháp gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử

  Bài viết đưa ra quy trình chung để xây dựng hệ gợi ý trong các website thương mại và thực hiện tích hợp các kỹ thuật hệ gợi ý trong website thương mại điện tử khắc phục vấn đề người dùng mới, sản phẩm mới (vấn đề này còn gọi là “Cold start problem”) của các phương pháp gợi ý cá nhân hóa.

   15 p vcmi 21/01/2022 64 0

 • Phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

  Phát hiện giả mạo khuôn mặt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

  Bài viết đề xuất mạng nơ-ron tích chập hduNet được phát triển từ mạng MobilenetV2 của Google để phát hiện giả mạo khuôn mặt nhằm hướng tới mục tiêu chạy trên các thiết bị phần cứng yếu không sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) mà vẫn đáp ứng độ chính xác. Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung thêm 5000 dữ liệu ảnh mang đặc trưng của người...

   12 p vcmi 21/01/2022 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số