• Bài giảng Thiết kế Web: Chương 9, 10 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 9, 10 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về định dạng văn bản và cách sử dụng CSS trong Dreamweaver. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định dạng văn bản, sử dụng CSS, hình ảnh và liên kết trang trong Dreamweaver, liên kết trang trong Dreamweaver. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vcmi 17/03/2022 26 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 11 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 11 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 11 hướng dẫn tạo bảng và trình bày trang cho rang web. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Kẻ bảng, hiệu chỉnh bảng, thuộc tính của bảng, layout Table và layout cell, Một số cách kết hợp layout table và layout cell, thụôc tính của layout table,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p vcmi 17/03/2022 23 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 15 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 15 - Từ Thị Xuân Hiền

  Hàm là một đọan chương trình có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình để thực hiện một tác vụ nào đó. Trong chương 15 này sẽ hướng dẫn cơ bản cách xây dựng hàm trong javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 17/03/2022 28 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 6 giới thiệu về form trong trang Web. Trong một trang web, form được sử dụng khi cần thu thập thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…để đăng ký cho người dùng vào một dịch vụ, một sự kiện; hay thu thập thông tin phản hồi về một Website;... Trong chương này sẽ hướng dẫn cách tạo form. Mời các bạn cùng tham...

   27 p vcmi 17/03/2022 24 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 1 của bài giảng Thiết kế Web giới thiệu tổng quan về Web. Chương này trình bày những nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, giới thiệu khái quát về Web, tag HTML, cấu trúc cơ bản của trang Web, các tag HTML cơ bản,...và một số nội dung khác.

   40 p vcmi 17/03/2022 25 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 16 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 16 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 16 trình bày đến người học một số nội dung liên quan đến cấu trúc điều khiển. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cấu trúc lựa chọn (Câu lệnh if, câu lệnh Switch...Case,...), cấu trúc lặp (Vòng lặp For, vòng lặp while, vòng lặp do …while,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 17/03/2022 22 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

  Siêu liên kết (link) là một thuật ngữ rất phổ biến trong ngôn ngữ máy tính hiện nay. Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về siêu liên kết, cách tạo siêu liên kết và cách tạo hình ảnh trên trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vcmi 17/03/2022 24 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

  Chương 3 sẽ hướng dẫn cho người học cách tạo danh sách trong trang web. Chương này có các nội dung chính như sau: Danh sách không có thứ tự, danh sách có thứ tự, danh sách định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcmi 17/03/2022 26 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

  Trong thực tế, bảng thường được sử dụng để trình bày bố cục cho toàn bộ trang web. Nếu muốn thiết kế một trang thể hiện văn bản trong cột dạng báo chí hoặc phân trang thành những vùng có chủ đề khác nhau, thì bảng là một công cụ cần thiết. Chương 4 của bài giảng Thiết kế Web sẽ hướng dẫn cách tạo bảng và trình bày trang trong trang Web....

   16 p vcmi 17/03/2022 28 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

  Khi cần hiển thị trên trình duyệt nhiều nội dung, chủ đề khác nhau trên cùng một trang thì một giải pháp có thể đáp ứng cho trường hợp này là frame (khung). Trong chương này sẽ giới thiệu về frame và hướng dẫn cách tạo một frame layout trong trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcmi 17/03/2022 24 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web - Chương 17 giới thiệu về mô hình đối tượng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình DOM (Document Object Model), các đối tượng có sẵn trong Javasript. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   55 p vcmi 17/03/2022 19 0

 • Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

  Cascading Style Sheet (CSS) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ html trên trang web. Là ngôn ngữ đang được sử dụng rất nhiều trong thiết kế web hiện nay. Nói nôm na thì CSS được dùng để xây dựng bố cục giao diện của trang web, trình bày cho các thẻ html như tô màu chữ, chữ in đậm in nghiêng, qui định chiều dài chiều rộng cho thẻ html....

   31 p vcmi 17/03/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số