• Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT38)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT38) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 25 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT42)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 20 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT40)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT40) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   7 p vcmi 10/11/2020 28 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT48)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT48) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   9 p vcmi 10/11/2020 82 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT47)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 30 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT49)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT49) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   5 p vcmi 10/11/2020 28 0

 • Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT44)

  Đề thi & đáp án lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT44)

  Đề thi lý thuyết Kỹ thuật sửa chữa máy tính năm 2012 (Mã đề LT44) sau đây có nội dung được chia làm 2 phần với hình thức thi viết tự luận và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra, tài liệu này còn kèm theo đáp án giúp bạn có thể dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề...

   6 p vcmi 10/11/2020 22 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT47

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT47

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Lý thuyết kèm đáp án) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   5 p vcmi 10/11/2020 95 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT46

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT46

  Mời các bạn tham khảo đề thi của Tổng cục Dạy nghề môn Hàn (Lý thuyết kèm đáp án) kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, thi cử và có thêm kiến thức làm quen với dạng đề trước khi thi tốt nghiệp.

   5 p vcmi 10/11/2020 95 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT39

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT39

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa II: Nghề Hàn - LT39 (kèm đáp án) giúp cho các bạn sinh viên cao đẳng nghề Hàn có thêm tài liệu ôn tập, thực hành và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

   5 p vcmi 10/11/2020 95 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT30

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT30

  Đề thi tốt nghiệp Cao đẳng Nghề khóa I: Nghề Hàn - HLT30 gồm 3 câu hỏi tự luận (kèm đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và ôn thi tốt nghiệp chuyên môn Nghề.

   6 p vcmi 10/11/2020 95 0

 • Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT31

  Đề thi tốt nghiệp CĐ Nghề Hàn khoá I - HLT31

  Đề thi lý thuyết nghề Hàn khóa I (2007 - 2010) sau đây có nội dung đề gồm 2 phần với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 150 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   6 p vcmi 10/11/2020 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số