• Giáo trình PLC nâng cao: Phần 1

  Giáo trình PLC nâng cao: Phần 1

  Giáo trình PLC nâng cao: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức về vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp; điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự; điều khiển động cơ KĐB ba pha quay 2 chiều có hãm trước lúc đảo chiều; điều khiển đèn giao thông; đếm sản phẩm; điều khiển máy trộn; đo điện áp DC và điều khiển on/off.

   66 p vcmi 10/11/2020 184 1

 • Giáo trình An toàn điện - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình An toàn điện - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình An toàn điện trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ, điện giật trong khi thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện và các trang thiết bị điện trong ngành điện công nghiệp.

   45 p vcmi 10/11/2020 208 1

 • Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp năm 2020 - Mã nghề 5840117 (Trình độ Trung cấp) trình bày mục tiêu đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, khối kiến thức và thời gian của khóa học, nội dung chương trình đào tạo, hướng dẫn sử dụng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

   5 p vcmi 13/11/2020 53 1

 • GT_Lập trình Windows 1

  GT_Lập trình Windows 1

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 1 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   57 p vcmi 15/11/2020 138 1

 • GT_Lập trình Windows 2

  GT_Lập trình Windows 2

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 2 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   119 p vcmi 15/11/2020 144 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu

  GT_Cơ sở dữ liệu

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   107 p vcmi 15/11/2020 84 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   116 p vcmi 15/11/2020 83 1

 • GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GIÁO TRÌNH Môn học: Xử lý sự cố phần mềm NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   154 p vcmi 15/11/2020 60 1

 • GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 100 1

 • GT_KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  GT_KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 90 1

 • GT_THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN

  GT_THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 65 1

 • GT_ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

  GT_ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

  GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 82 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số