• Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)

  Mời các bạn cùng tham khảo "Chương trình đào tạo nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp - Mã nghề 5840117 năm 2020 (Trình độ Trung cấp)" để nắm chi tiết thông tin tổng quan về chương trình, mục tiêu, nội dung đào tạo của nghề Xếp dỡ cơ giới tổng hợp trình độ trung cấp.

   7 p vcmi 13/11/2020 134 1

 • GT_Lập trình Windows 1

  GT_Lập trình Windows 1

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 1 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   57 p vcmi 15/11/2020 95 1

 • GT_Lập trình Windows 2

  GT_Lập trình Windows 2

  GIÁO TRÌNH Môn học: LẬP TRÌNH WINDOWS 2 NGHỀ: XỬ LÝ DỮ LIỆU TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ năm 2017

   119 p vcmi 15/11/2020 105 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu

  GT_Cơ sở dữ liệu

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   107 p vcmi 15/11/2020 58 1

 • GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GT_Cơ sở dữ liệu nâng cao

  GIÁO TRÌNH Mô đun: Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   116 p vcmi 15/11/2020 48 1

 • GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GT_Xử lý sự cố phần mềm

  GIÁO TRÌNH Môn học: Xử lý sự cố phần mềm NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ Năm 2017

   154 p vcmi 15/11/2020 38 1

 • GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GT_KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LƯU HÀNH NỘI BỘ) Đồng Nai, Năm 2020

   1 p vcmi 25/11/2020 83 1

 • GT_KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  GT_KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 57 1

 • GT_THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN

  GT_THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN

  GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH IN VÀ HÀN LINH KIỆN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 45 1

 • GT_ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

  GT_ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

  GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 58 1

 • GT_ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

  GT_ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

  GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 66 1

 • GT_LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  GT_LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

  GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP Năm 2020

   1 p vcmi 04/12/2020 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số