• Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 1 - TS. Phạm Sơn Minh

  Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 1 - TS. Phạm Sơn Minh

  Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo khuôn ép phun; Cơ sở lý thuyết về thiết kế khuôn ép nhựa; Mô phỏng phân tích (CAE) dòng chảy của nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p vcmi 31/08/2021 9 0

 • Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 2 - TS. Phạm Sơn Minh

  Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 2 - TS. Phạm Sơn Minh

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khuyết tật trên sản phẩm ép và cách khắc phục; Chế tạo khuôn; Thiết kế hình học sản phẩm nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vcmi 31/08/2021 9 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 1

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Vẽ cơ khí cung cấp cho người học các kiến thức: Vẽ quy ước các mối ghép, vẽ quy ước bánh răng, lò xo, ghép bằng then, then hoa, chốt, mối ghép bằng ren, mối ghép hàn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vcmi 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2

  Bài giảng Vẽ cơ khí: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: khái niệm về bản vẽ chi tiết, hình biểu diễn chi tiết, ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết, dung sai-lắp ghép-nhám bề mặt, bản vẽ phác chi tiết

   39 p vcmi 30/08/2021 11 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết: Phần 1

  Bài giảng Cơ lý thuyết: Phần 1

  Bài giảng Cơ lý thuyết: Phần 1 cung cấp những thông tin như các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, hệ lực phẳng, hệ lực phẳng đặc biệt, bài toán ma sát, trọng tâm và cân bằng ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vcmi 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Cơ lý thuyết: Phần 2

  Bài giảng Cơ lý thuyết: Phần 2

  Phần 2 Bài giảng Cơ lý thuyết gồm 5 chương: nói về động học của chất điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, cơ sở động lực học chất điểm, cơ sở động lực học hệ chất điểm, các định lý tổng quát của động lực học.

   70 p vcmi 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công, Công tác ván khuôn, Phương pháp xây đá, Công tác lắp ghép

  Bài giảng Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công, Công tác ván khuôn, Phương pháp xây đá, Công tác lắp ghép

  Bài giảng CAD/CAM/CNC cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình CNC để sinh viên có thể viết chương trình điều khiển máy CNC trong gia công chi tiết. Trang bị kiến thức để ứng dụng những thành tựu của công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế, chế tạo, gia công cơ khí.

   84 p vcmi 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Kiểm tra chất lượng hàn

  Bài giảng Kiểm tra chất lượng hàn

  Bài giảng Kiểm tra chất lượng hàn cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng hàn và kiểm tra công nghệ hàn, kiểm tra chất lượng hàn bằng phương pháp phá hủy, kiểm tra độ kín, một số phương pháp kiểm tra không phá hủy,...

   86 p vcmi 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1

  Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1

  Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang tay; Thiết bị hàn hồ quang tự động và bán tự động; Thiết bị hàn điện tiếp xúc; Thiết bị hàn và cắt khí;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vcmi 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lực quán tính, lực quán tính ly tâm, cân bằng tĩnh vật quay mỏng, cân bằng động vật quay dày, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vcmi 30/08/2021 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 6: Cơ cấu cam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa, phân loại; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   37 p vcmi 30/08/2021 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 5: Chuyển động thực của máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xác định các đại lượng thay thế (mômen thay thế ngoại lực Mtt và mômen quán tính thay thế Jtt) và lập phương trình chuyển động thực của máy; biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ chuyển động của máy; biết cách làm đều...

   30 p vcmi 30/08/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số