• Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 7)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 7)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 7) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn cát – nước thủy tinh, cấu trúc silicat natri, cơ chế đông rắn của nước thủy tinh, hỗ hợp cát - nước thủy tinh dẻo tự đông rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p vcmi 26/06/2022 34 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 6)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 6)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 6) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn vỏ mỏng bằng cát nhựa, vật liệu và hỗn hợp làm khuôn cát nhựa, cát nhựa đông rắn nóng, cát nhựa đông rắn nguội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p vcmi 26/06/2022 36 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 5)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 5)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 5) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc li tâm, sơ đồ nguyên lý đúc li tâm, đặc điểm của đúc li tâm, phạm vi sử dụng, hình dạng bề mặt thoáng, lực tác dụng lên vật lẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   47 p vcmi 26/06/2022 30 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 4)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 4)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 4) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn mẫu chảy, bản chất của phương pháp đúc trong khuôn mẫu chảy, vật liệu và phương pháp chế tạo mẫu, vật liệu chế tạo khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   61 p vcmi 26/06/2022 36 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 3)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 3)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 3) cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý đúc áp lực, những đặc điểm của việc điền đầy hốc khuôn, đặc điểm và phạm vi sử dụng, khuôn đúc áp lực, một số vấn đề về công nghệ, máy đúc áp lực,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   58 p vcmi 26/06/2022 33 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 2: Đúc trong khuôn kim loại) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn kim loại, sự hình thành vật đúc, khuôn kim loại, ruột cho khuôn kim loại, một số vấn đề về công nghệ, trình tự thiết kế đúc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   52 p vcmi 26/06/2022 36 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.2) cung cấp cho học viên những kiến thức về chế tạo ruột, sấy khuôn - ruột, ráp khuôn, dằn khuôn, rót khuôn, phá dỡ khuôn - ruột, làm sạch vật đúc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p vcmi 26/06/2022 36 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.1)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.1)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.1) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn cát-sét, quá trình đúc trong khuôn cát-sét, chế tạo khuôn, cơ khí hóa việc làm khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   62 p vcmi 26/06/2022 29 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 3: Vật liệu và hỗn hợp làm khuôn cát

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 3: Vật liệu và hỗn hợp làm khuôn cát

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 3: Vật liệu và hỗn hợp làm khuôn cát cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm vật liệu làm khuôn, hỗn hợp làm khuôn; vai trò của hỗn hợp làm khuôn; những tính chất cần có của hỗn hợp làm khuôn; cát làm khuôn; chất dính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   86 p vcmi 26/06/2022 25 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 3)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 3)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 3) cung cấp cho học viên những kiến thức về co ngót trong quá trình đông đặc của vật đúc, ứng suất trong vật đúc, biện pháp giảm ứng suất dư,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   118 p vcmi 26/06/2022 22 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 2)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 2) cung cấp cho học viên những kiến thức về kết tinh của kim loại và hợp kim trong khuôn đúc, động học quá trình đông đặc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   73 p vcmi 26/06/2022 20 0

 • Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 1)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 1)

  Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình hình thành vật đúc (Phần 1) cung cấp cho học viên những kiến thức về một số tính chất vật lý của kim loại lỏng, quá trình điền đầy khuôn của kim loại lỏng, tương tác giữa kim loại lỏng và khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   97 p vcmi 26/06/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số