• Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: công nghệ hàn điện trở, chương 2: công nghệ hàn nổ, chương 3: công nghệ hàn ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   98 p vcmi 28/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý - chi tiết máy 1

  Tập bài giảng Nguyên lý - chi tiết máy 1

  Tập bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy 1 biên soạn gồm hai phần: Nguyên lý máy và chi tiết máy. Phần A là phần Nguyên lý máy: Nghiên cứu vấn đề chuyển động và điều khiển chuyển động của cơ cấu và máy. phần B là phần chi tiết máy: Nghiên cứu các liên kết cố định được sử dụng do sự cần thiết đơn giản hóa việc chế tạo, giảm nhẹ lắp...

   155 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Nguyên lý - Chi tiết máy 2

  Tập bài giảng Nguyên lý - Chi tiết máy 2

  Tập bài giảng Nguyên lý – Chi tiết máy 2 biên soạn gồm ba phần: Phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và chi tiết máy, phần 2 là các chi tiết máy truyền động, phần 3 các chi tiết máy đỡ - nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p vcmi 28/11/2021 16 0

 • Tập bài giảng Thực hành các phương pháp hàn khác

  Tập bài giảng Thực hành các phương pháp hàn khác

  Tập bài giảng được áp dụng vào quá trình đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên theo học trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ hàn. Tập bài giảng bao gồm 3 bài 1 - Hàn điểm, bài 2 - Hàn đường, bài 3 - Hàn dưới lớp thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Thực hành công nghệ CAD CAM CNC

  Tập bài giảng Thực hành công nghệ CAD CAM CNC

  Hiện nay, có rất nhiều phần mềm CAD/CAM trên thị trường. Mối loại có ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên, chúng đều có những đặc điểm chung là có thể thiết kế CAD và sau đó thực hiện mô phỏng quá trình gia công. Phần mềm Master CAM là một trong số những phần mềm CAD/CAM thông dụng. Do đó tập bài giảng này ứng dụng phần mềm Master CAM để hướng...

   121 p vcmi 28/11/2021 17 0

 • Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành tiện cơ bản gồm có 11 bài với những nội dung chi tiết như sau: Bài 1 sử dụng máy tiện, dụng cụ đo và đồ gá chuyên dùng; bài 2 mài dao tiện; bài 3 tiện trụ mặt ngoài; bài 4 tiện rãnh, cắt đứt; bài 5 tiện mặt trụ trong; bài 6 tiện côn; bài 7 tiện ren tam giác; bài 8 bài tập tổng hợp 1; bài 9 tiên ren vuông; Bài 10: Tiện ren...

   180 p vcmi 28/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Thực hành nguội

  Tập bài giảng Thực hành nguội

  Tập bài giảng Thực hành nguội gồm có 6 bài thực hành với những nội dung chi tiết như sau: Bài số 1 trang thiết bị - dụng cụ lấy dấu, cắt kim loại bằng cưa tay, bài số 2 đục mặt phẳng, bài số 3 dũa mặt phẳng, bài số 4 dũa hai mặt phẳng song song, bài số 5 dũa hai mặt phẳng vuông góc, bài số 6 khoan kim loại và cắt ren. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng “Hàn đắp và phun phủ” được biên soạn dựa theo chương trình môn học “Hàn đắp và phun phủ” dùng cho đào tạo bậc kỹ sư, cao đẳng công nghệ hàn thuộc bộ môn Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Nội dung tập bài giảng gồm có 2 chương, chương 1 tổng quan về công nghệ phun phủ & hàn đắp, chương 2...

   137 p vcmi 28/11/2021 12 0

 • Tập bài giảng Thực hành tiện nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành tiện nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành tiện nâng cao cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức chính yếu nhất của học phần mang tính hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nghiên cứu và thực hành làm ra sản phẩm. Nội dung bài giảng gồm có 5 chương với những nội dung chi tiết như sau: Tiện trên trục kém cứng vững, tiện ren trên trục kém cứng vững, tiện ren...

   144 p vcmi 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Thực hành phay bào nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành phay bào nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành phay bào nâng cao giới thiệu về các phương pháp gia công phức tạp trên máy phay vạn năng, các bài tập ứng dụng cho phần thực hành. Nội dung bài giảng gồm 12 bài thực hành, đây là những nội dung nâng cao giúp sinh viên củng cố các kỹ năng cơ bản và hình thành kỹ năng nâng cao thông qua việc vận dụng kiến thức lý thuyết vào...

   106 p vcmi 28/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, về kỹ năng thực hành, ưu khuyết điểm, yêu cầu kỹ thuật của từng loại mối hàn khi sử dụng Công nghệ Hàn MIG/MAG. Đồng thời, trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành hàn theo công nghệ này để nắm bắt được các...

   113 p vcmi 28/11/2021 17 0

 • Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao

  Mục tiêu của tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao là trang bị các kiến thức cơ bản, về kỹ năng thực hành, ưu khuyết điểm, yêu cầu kỹ thuật của từng loại mối hàn khi sử dụng Công nghệ Hàn MIG/MAG. Đồng thời, trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành hàn theo công nghệ này để nắm bắt được các kỹ thuật thiết...

   106 p vcmi 28/11/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số