• Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Xác định phụ tải

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Xác định phụ tải

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Xác định phụ tải" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặt vấn đề; Các đặc trưng của phụ tải điện; Các phương pháp xác định phụ tải tính toán; Dự báo phụ tải. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   66 p vcmi 26/02/2023 10 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống điện Việt Nam; Lưới cung cấp điện; Các yêu cầu khi thiết kế lưới cung cấp điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   46 p vcmi 26/02/2023 8 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 4 - Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Nghiên cứu các bài toán kinh tế - kỹ thuật trong cung cấp điện; Các phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   13 p vcmi 26/02/2023 10 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn thiết bị điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn thiết bị điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 7 - Lựa chọn thiết bị điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Lựa chọn tiết diện dây dẫn; Lựa chọn máy biến áp; Lựa chọn các thiết bị phân phối điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   52 p vcmi 26/02/2023 8 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 6 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 6 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 6 - Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung về hiện tượng ngắn mạch; Tính toán ngắn mạch trong lưới trung áp; Tính toán ngắn mạch trong lưới hạ áp. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   12 p vcmi 26/02/2023 7 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 8 - Bù công suất phản kháng

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 8 - Bù công suất phản kháng

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 8 - Bù công suất phản kháng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các biện pháp nâng cao hệ số công suất; Phân phối dung lượng bù; Chọn tụ điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   43 p vcmi 26/02/2023 8 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Bảo vệ Rơ le và tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các nguyên tắc bảo vệ trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ các thiết bị trong hệ thống cung cấp điện; Tự động hóa trong hệ thống cung cấp điện. Mời các bạn cũng tham khảo...

   68 p vcmi 26/02/2023 7 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 3 - Các sơ đồ và kết cấu hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 3 - Các sơ đồ và kết cấu hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 3 - Các sơ đồ và kết cấu hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống cung cấp điện; Sơ đồ cung cấp điện; Sơ đồ trạm điện; Kết cấu đường dây tải điện. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   44 p vcmi 26/02/2023 7 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Nối đất và chống sét

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Nối đất và chống sét

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 9 - Nối đất và chống sét" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về nối đất; Tính toán nối đất trong hệ thống cung cấp điện; Bảo vệ chống sét. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   35 p vcmi 26/02/2023 9 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong hệ thống cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện; Phân bố công suất trên mạng điện; Tổn thất điện áp trên mạng điện; Tổn thất công suất trên mạng điện; Tổn thất điện năng trên mạng...

   47 p vcmi 26/02/2023 6 0

 • Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 10 - Tính toán chiếu sáng

  Bài giảng Hệ thống cung cấp điện: Chương 10 - Tính toán chiếu sáng

  Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 10 - Tính toán chiếu sáng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung; Các định nghĩa và đặc trưng của chiếu sáng; Thiết bị chiếu sáng; Thiết kế chiếu sáng chung. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   33 p vcmi 26/02/2023 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Nguyễn Bích Liên

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - Nguyễn Bích Liên

  Bài giảng "Kỹ thuật điện: Chương 4 - Mạch điện xoay chiều 3 pha" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm chung về mạch xoay chiều 3 pha; Quan hệ giữa các đại lượng dây và pha trong mạch 3 pha đối xứng; Công suất mạch xoay chiều 3 pha; Cách giải mạch 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   13 p vcmi 26/02/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số