Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.1)

Bài giảng Công nghệ đúc - Chương 4: Một số phương pháp đúc (Phần 1.1) cung cấp cho học viên những kiến thức về đúc trong khuôn cát-sét, quá trình đúc trong khuôn cát-sét, chế tạo khuôn, cơ khí hóa việc làm khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!