Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Hộp truyền động)

Đề thi nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính - Mô hình chi tiết và lắp ráp (Hộp truyền động) sẽ giúp các bạn sinh viên hệ thống các kiến thức cơ bản cũng như các yêu cầu cầu đạt của môn học thông qua đề thi này.