Bài giảng Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công, Công tác ván khuôn, Phương pháp xây đá, Công tác lắp ghép

Bài giảng CAD/CAM/CNC cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình CNC để sinh viên có thể viết chương trình điều khiển máy CNC trong gia công chi tiết. Trang bị kiến thức để ứng dụng những thành tựu của công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế, chế tạo, gia công cơ khí.