Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1

Bài giảng Máy và thiết bị hàn 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Dụng cụ, thiết bị hàn hồ quang tay; Thiết bị hàn hồ quang tự động và bán tự động; Thiết bị hàn điện tiếp xúc; Thiết bị hàn và cắt khí;...Mời các bạn cùng tham khảo!