Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP)

Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Dynamic host configuration protocol (DHCP) cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan về vai trò máy chủ DHCP, cấu hình phạm vi DHCP và các tùy biến, quản lý dữ liệu DHCP, giám sát và khắc phục sự cố DHCP,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!