Đề tài: Nghiên cứu các phần mềm ứng dụng trong thiết kế, mô phỏng và gia công cơ khí

Đề tài “Nghiên cứu các phần mềm ứng dụng trong thiết kế, mô phỏng và gia công cơ khí” được thực hiện nhằm giúp cho cho các em học sinh, sinh viên có thể sử dụng được một số phần mềm đang được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay giúp ích trong việc thiết kế và gia công nhanh các sản phẩm cơ khí. Đề tài còn là tài liệu quý báu để thay thế và giúp ích cho một số môn học khác trong việc đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật nói chung và ngành Cơ khí nói riêng.