Giáo trình Chế tạo lắp đặt ống công nghệ - Nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Giáo trình Chế tạo lắp đặt ống công nghệ với mục tiêu chính là Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống ống công nghệ. Đọc, hiểu được hệ thống các bản vẽ thi công hệ thống ống công nghệ. Trình bày được phương pháp khai triển các chi tiết hình gò. Tính được kích thước phôi theo bản vẽ thiết kế.