Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 1

Giáo trình Đo lường kỹ thuật là tài liệu học tập cho học sinh của các trường trung học chuyên nghiệp. Nội dung của giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những nội dung ở các trường và kết hợp với yêu cầu mới nhằm nâng cai chất lượng đào tạo, giáo trình gồm 7 chương được chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình gồm các chương về: khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn, sai lệch hình dạng vị trí bề mặt, dung sai các chi tiết điển hình, chuỗi kích thước.