Giáo trình Đo lường kỹ thuật: Phần 2

Tiếp nối phần 1, Giáo trình Đo lường kỹ thuật phần 2 gồm các chương về nội dung đo lường kỹ thuật: Cơ sở đo lường kỹ thuật, một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo!