Giáo trình Vẽ kỹ thuật - GV. Nguyễn Thị Mỵ

Giáo trình Vẽ kỹ thuật gồm 10 chương và chia làm 2 phần. Phần 1: Vẽ cơ bản, gồm bảy chương đầu, dùng cho tất cả các ngành kỹ thuật, hệ cao đẳng đà tạo trong trường. Phần 2: Vẽ cơ khí gồm ba chương sau, dùng cho các sinh viên ngành cơ khí, động lực, cơ hóa. Mời bạn đọc tham khảo.