• Ebook Optical burst switched networks: Part 1

  Ebook Optical burst switched networks: Part 1

  Part 1 of ebook "Optical burst switched networks" provide readers with content about: optical circuit switching; optical packet switching; optical burst switching; technology and architecture; burst assembly; signaling; contention resolution; segmentation with deflection; classification of signaling schemes; OBS network architecture;...

   99 p vcmi 26/02/2023 5 0

 • Ebook Optical burst switched networks: Part 2

  Ebook Optical burst switched networks: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Optical burst switched networks" provide readers with content about: channel scheduling; segmentation based non-preemptive scheduling algorithms; quality of service; labeled OBS; multicasting in OBS; protection for optical burst-switched networks; numerical results;...

   67 p vcmi 26/02/2023 6 0

 • Ebook Quality of service in optical burst switched networks: Part 1

  Ebook Quality of service in optical burst switched networks: Part 1

  Part 1 of ebook "Quality of service in optical burst switched networks" provide readers with content about: evolution of optical networks; overview of OBS architecture; node-based QOS improvement mechanisms; relative QOS differentiation; offset time-based mechanisms; buffer allocation based schemes; burst scheduling based scheme;...

   99 p vcmi 26/02/2023 7 0

 • Ebook Quality of service in optical burst switched networks: Part 2

  Ebook Quality of service in optical burst switched networks: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Quality of service in optical burst switched networks" provide readers with content about: absolute QOS differentiation; edge-to-edge QoS mechanisms; variants of OBS and research directions; optical burst transport ring; optical burst transport networks; time-slotted OBS; offline route optimisation;...

   106 p vcmi 26/02/2023 6 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật khi truy cập Internet và sử dụng thư điện tử; Truy cập web an toàn; Bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập Internet; Sử dụng Internet an toàn cho trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p vcmi 21/05/2022 60 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Internet và những chuẩn bị cần thiết trước khi cài đặt kết nối internet; Những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng chống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p vcmi 21/05/2022 63 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số